ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Το Υλικό του Υπολογιστή

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ