Μαθητική Ημερίδα του 1ου Διαγωνισμού Ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Σάββατο 17-04-2010
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ